Sayın Kullanıcımız,

Öncelikle belirtmek isteriz ki işbu Onur Market Üyelik Sözleşmesi ile adınıza açılacak güvenli bir kullanıcı hesabı ile sizlere daha verimli hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Onay kutucuğunu işaretleyerek Üye Ol işaretine basmanız neticesinde işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ise yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır. Üyelik sürecine ilişkin ayrıntılı pek çok bilgiye internet sitemizin sıkça sorulan sorular bölümünden ulaşabilirsiniz.

  1.TARAFLAR 

İşbu sözleşme Fevzi Cakmak Mah. Fevzi Cakmak Cad No:11 Özen İş Merkezi Sefaköy-Küçükcekmece/İstanbul adresinde mukim Onur Market – Özen Alışveriş Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle kısaca “Onur Market” veya “Şirket” olarak anılacaktır) isimli şirket ile bu internet sitesinde sunulan hizmetten yararlanacak olan sizler (‘’bundan böyle kısaca ‘’Kullanıcı’’ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda oluşturulmaktadır.

  2.TANIMLAR 

 • Site : www.OnurMarket.com adresinde yer alan internet sitesini ifade etmektedir.
 • Sosyal Medya : Facebook, Twitter, İnstagram, Linkedin, Foursquare gibi sosyal medya mecralarını ifade etmektedir.
 • Mobil Uygulama : www.OnurMarket.com mobil cihazlar aracılığıyla ilgili mobil mağazalardan indirilebilen uygulamasını ifade etmektedir.
 • Kullanıcı : İşbu Sözleşme uyarınca Onur Market sistemine üye olan kişileri ifade eder.
 • Onur Market Kart  : Onur Market tarafından işbu Sözleşme kapsamında oluşturulan ve seçili satış noktalarında üyelerine özel avantajlar sunan tüketici bağlılık programını ifade etmektedir.
 • Sözleşme : İşbu Onur Market Üyelik Sözleşmesi ‘ni ifade eder. Site’de yer alan Kullanım Şartları, Güvenli Ödeme, Gizlilik İlkeleri, Kişisel Verilerin Korunması sayfaları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

 3.KONU 

İşbu Sözleşme’nin konusu, Onur Market internet sitesinden yapılacak her alışverişte, Kullanıcı’ya fırsatlar oluşturan üyelik ilişkisine dair hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

Onur Market’e ait Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı ve/veya Üyelik Sözleşmesi; Onur Market tarafından işletilen, işletilebilecek elektronik ortamdakiler dahil tüm işyerlerinde, program üyelerine; https://www.onurmarket.com/ linkinde yer alan ve güncellenen iş ortakları ile birlikte  gerçekleştirebileceği genel ve özel kampanya, promosyon, indirim, tanıtım, kulüplere özel avantajlardan yararlanma ve benzeri olanaklar sunan müşteri odaklı bir pazarlama programıdır.

4.TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1.  KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ4.1.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye taraf olarak ad, soyadı, e-posta, cep telefonu numarası, adres, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, , ikamet edilen il ve ilçe bilgisi olmak üzere alım-satım ilişki kapsamında temin edilen kişisel verilerinin üyelik sözleşmesinden doğan tüketici sıfatı uyarınca Onur Market içerisinde kullanılmasına; SMS, MMS, telefon, elektronik arama makineleri, e-posta aracılığıyla, tanıtım, kampanya, lansman, davet, açılış, promosyon, fırsat, haber, bülten bilgilendirmesi için kendisiyle iletişime geçilmesine ve yukarıda sayılan kişisel verilerinin Onur Market’nın iş ortaklarına, grup şirket ve iştiraklerine aktarılmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın kendisine ticari elektronik ileti gönderiminin durdurulmasını talep hakkı saklıdır.

4.1.2. Üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından Onur Market yetkililerine bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı yeni ve güncel bilgileri Onur Market’e bildirmekle yükümlüdür.

4.1.3. Üyelik ilişkisi Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklamasıyla veya kendine özgü şifreyi Onur Market’e bildirmesiyle kurulur.

4.1.4. Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Kullanıcı, kişisel profilinin kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. 

 

4.2. ONUR MARKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.2.1. Onur Market, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

4.2.2. Onur Market’nın herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır.

4.2.3. Onur Market, Kullanıcılar’ın bilgilerini Site’de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne ve mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür.

4.2.4. Onur Market, Kullanıcı tarafından sunulan kişisel verileri kullanıcı hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. 

4.2.5. Site’de Onur Market’in kullanım koşullarına ilişkin bilgileri güncel olarak yayımlamak ve Kullanıcıları Site üzerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.

4.2.6. Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet hiçbir zarardan Onur Market ve Şirket yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. Onur Market, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.2.7. Site’de yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça Onur Market’e aittir. Kullancı’nın, izinsiz kullanımların yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında Onur Market tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. Site’nin genel görünüm ve tasarımı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Onur Market markası, Site’nin alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Onur Market’in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

4.2.8. Onur Market, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.2.9. Onur Market kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

4.2.10. İşbu internet sitesine ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, internet sitesinin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak siteye erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin, internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.2.11. Onur Market işbu internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, işbu internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

  

 5.SÖZLEŞME’NİN FESİHİ 

5.1.  Onur Market tarafından Kullanıcı’nın başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Onur Market tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir. 

5.2. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kurulan üyelik ilişkisini haklı sebebin varlığı halinde yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile feshedebilir.


 

 6.GENEL HÜKÜMLER 

6.1. MÜCBİR SEBEP

 

Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

 • Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.)
 • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması,
 • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar,
 • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
 • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler

6.2. SÖZLEŞME’NİN YORUMU

 

6.2.1. İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.

6.2.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dahil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.

6.2.3. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni de işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak işbu Sözleşme ile yorumlanacaktır.

 

6.3TEBLİGAT

 

Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat Onur Market’in Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Kullanıcı’nın beyan ettiği adrese yapılacaktır. Adres değişikliği diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

 

6.4. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

Taraflar, Sözleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve Sözleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Soru ve önerileriniz için (850) 244 44 04 numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz. [email protected] e-posta adresinden de bizlerle irtibat kurabilirsiniz.

KVK İZNİ:

 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metnini ve rıza beyanını okudum, anladım, kabul ediyorum.

ÜYELİĞİN KURULMASI:

 • Onur Market üyelik sözleşmesini okudum, anladım ve kabul ediyorum.

Onur Market Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, “Fevzi Cakmak Mah. Fevzi Cakmak Cad No:11 Özen İş Merkezi Sefaköy-Küçükcekmece/İstanbul (“Onur Market”) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve/veya işlendikleri amaç için geçerli olan durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

1) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Onur Market Özen Alışveriş Hizmetleri AŞ.’ e ait Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı Onur Market - Özen Alışveriş Hizmetleri AŞ tarafından işletilen, işletilebilecek elektronik ortamdakiler dahil tüm işyerlerinde, program üyelerine; https://www.OnurMarket.com/ linkinde yer alan ve güncellenen iş ortakları ile birlikte de gerçekleştirebileceği genel ve özel kampanya, promosyon, indirim, tanıtım, kulüplere özel avantajlardan yararlanma ve benzeri olanaklar sunan müşteri odaklı bir pazarlama programıdır. Üyenin kişisel verileri bu programın sürdürülmesi için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Üye, Program’a dahil olmak için aşağıdaki koşulları kabul eder.

2) İşlenen kişisel verilerin ve toplama usulünün kapsamı

Üye; Program kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollarla edinilen, bilahare çeşitli suretlerle edinilebilecek, kanunlarda kişisel verilerin işlenebileceği ve aktarılabileceği açıkça öngörülen hallerde, bilgilerin üye tarafından alenileştirildiği durumlarda, her türlü tüketici, üyelik ve diğer sözleşmelerimin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde, keza veri sorumlusu/işleyen olarak her türlü hukuki yükümlülükleri yerine getirebilme için zorunlu durumlarda, ayrıca hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olduğu durumlar ile temel hak ve özgürlüklerime zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu/işleyen olarak işbu sözleşmede ve yasalarda öngörülmüş meşru menfaatler için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu/gerekli olduğu hallerde üyeye ait/ilgili Alışveriş bilgisi, isim, soyisim, rumuz, cep telefon numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi/yaş, meslek/iş, eğitim durumu, yaşadığı şehir, açık adres, teslimat adresi, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, kimlik no, vergi bilgileri, sosyal medya profili ve hesap bilgileri, Evlilik Tarihi, Çocuk durumu, sahip olunan ulaşım aracı, özel-resmi kimlik bilgileri, fotoğraf, güvenlik amaçlı görüntü kayıtları, çağrı merkezi görüşme ses kayıtları, her türlü ilgi alanları, zevk ve beğenileri, tercihleri, alışveriş alışkanlığı, beğeniler ve ilgili yorumlar, yararlanılan/katılınılan kampanya, yarışma, anket vb.lerinin içerikleri, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri, şifre gibi gizli bilgiler hariç kart ve hesap bilgileri, eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları, elektronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım-aksiyonlar, çeşitli amaçlarla kullanılan sabit ve mobil cihaz ad(lar)ı, türü, modeli ve kodları, tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleri-bilgisi, IP, beacon, kablolu-kablosuz ağ bağlantı bilgisi) ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilen lokasyon bilgisinin, kişisel olmayan bilgilerinin, Program kapsamında; satın alınan/ilgilenilen ürün-hizmetler ile ilgili tüketici hakları, müşteri hizmetleri ve bunlara ilişkin ticari-mali ve hukuki sorumluluk-yükümlüklerin gerçekleştirilmesine dair yasal nedenler, genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanları yararlandırmak, her türlü mal ve hizmetlerini tanıtmak, üyelerini tanımak ve iletişimini artırmak, imajını artırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, Onur Market tarafından kurulan/kurulabilecek kulüplere/programlara/uygulamalara kaydetmek, müşteri memnuniyeti /kullanıcı/üyelik/müşteri işlemleri bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapabilmek, üyeye özel promosyon/tanıtım/kampanya/satış ve duyurular hazırlanması ve gönderilmesi, müşteri anketi, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanılmak üzere toplanmasına, veri kayıt sisteminde yurtiçinde/yurtdışında muhafaza edilmesine, sayılan amaçlarla İş Ortakları ile “yurtiçinde ve yurtdışında ilgili yasal mevzuatın öngördüğü azami süreleri aşmamak üzere paylaşılmasına, aktarmasına, aktarılmasına, transferine, imhasına ve kanunlara uygun sair yöntemlerle işlenmesine izin verir.

Program kapsamında üyenin internet deneyimini geliştirmek gibi çeşitli amaçlarla çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktadır. Çerezler yardımıyla toplanan kişisel veriler, işbu formda belirlenen amaçlarla İş ortakları ile paylaşılabilecektir. Üye, tarayıcı ayarları aracılığı ile çerezlere ilişkin tercihlerini ayarlayabilir ve yönetebilir.

3) Kişisel verilerin aktarıldığı yerler ve amacı

Üyelik sözleşmesi programı kapsamında toplanan kişisel veriler Onur Market’in İş Ortakları’ na, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılır. İş Ortakları olarak bahsedilen kurumlar Onur Market’in mevcuttaki ve gelecekteki yurtiçinde/yurtdışında ikamet eden Yönetim Hissedarları, Yönetim Hissedarlarının ve Onur Market’e bağlı şirketleri, iştirakleri , alt kuruluşları, işletmeleri, Çağrı Merkezi Hizmeti alınan şirketleri, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ve bağlı şirketleri, anılan ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri, ticari elektronik ileti gönderiminin sağlanmasına aracı olacak ve reklam yayınlama hizmeti sunan şirketler ve belirleyeceği (sosyal medya-online reklam ağı işletmecileri dahil) diğer işlenme amacının gerektirdiği üçüncü kişiler/kuruluşlar (duruma göre veri sorumluları, işleyenler ve/veya alıcı grupları), GSM Operatörleri (üye ile iletişime geçebilmek amacıyla)’dir. Yukarıda belirtilen bilgileri kullanacak olan kurumlar yalnızca belirtilen eylem için üye bilgilerine ulaşabilecektir.

Onur Market, üyelerine, kişisel verilerini, kişisel bilgilerini kâr amacıyla satmayacağını garanti eder, Üye bilgilerini sadece işbu “Onur Market Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı”nda belirtilen şekilde ve amaçlar için kullanacağını, iznine (onayına, açık rızasına) ve kanunlara aykırı kullanmayacağını taahhüt eder.

4) Üyenin hak ve yükümlülükleri

KVKK’nın 11.maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinin, işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin Onur Market için ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret talep edilebilecektir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Üye’nin KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da soru sormak için kimliği tevsik edici belgeler ve talebi içeren imzalı dilekçesini Onur Market - Özen Grup Fevzi Cakmak Mah. Fevzi Cakmak Cad No:11 Özen İş Merkezi Sefaköy-Küçükcekmece/İstanbuladresine kimlik doğrulama ile bizzat elden iletme, noter kanalıyla ulaştırma veya [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletme hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular Onur Market tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Ayrıca, Üye, Onur Market veri tabanında kayıtlı bilgileri hakkında sorgulama yapmak, kişisel bilgilerini düzeltmek/güncellemek ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini şu kanallar vasıtasıyla yapabilir: 0850 244 44 04 Onur Market Müşteri Hizmetleri Merkezi https://www.onurmarket.com/musteri-hizmetleri .

Üye, Programdan faydalanması için kendisine verilen kart ve numarasını, aktivasyon kodunu ve/veya bu programdan yararlanmak için oluşturduğu bilgiyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, programların suiistimal edildiği, formda beyan ettiği bilgilerin herhangi birinin doğru olmadığı/eksik olduğu tespit edilirse ya da kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kalmak şartı ile silinmesini talep ederse üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, üyeliğin sonlandırılabileceğini veya diğer tedbirlerin uygulanabileceğini, kabul ve taahhüt eder. Üye, bu konularda doğabilecek ihtilaflardan tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve üzerindeki tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder. Üye, program üyeliğinden yararlanmasını sağlayan iletişim aracının, pazarlama kanalının, iletişim bilgilerinin veya ileride devreye alınabilecek kart harici aracın kaybolması, çalınması halinde, bu durumu çağrı merkezine bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur.

Onur Market ve İş Ortakları, Program şartlarını değiştirebilir, programı durdurabilir, üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat talep edebilir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üyeye kazandırılan haklar Onur Market ve/veya İş Ortakları tarafından silinecek ve geri alınacaktır.

Bir üyenin, bu programa ait aynı üyelik bilgileri ile kayıtlı birden fazla üyelik tespit edilirse, bu kayıtlar ilgili üye adına birleştirilir. Bir üyenin tek bir kaydı olabilir. Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı ve/veya Onur Market Üyelik Sözleşmesi Programı ve İş Ortaklarına 18 yaşın üzerindeki Türkiye’de yaşayanların üye olabileceğini kabul eder.

Onur Market’in devri, bir başka şirket ile birleşmesi ve/veya unvan değişikliği hallerinde de bu koşullar geçerlidir. Onur Market’in Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası https://www.OnurMarket.com web adresinde yayınlanmaktadır. Üye, daha detaylı bilgi sahibi olmak için buraya başvurabilir. Onur Market, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu kılınan durumlar da dahil olmak üzere muhtelif zamanlarda işbu Onur Market Üyelik Sözleşmesi ve Rıza Beyan formunda değişiklik yapabilecek olup, Üye, yapılan değişiklikleri https://www.onurmarket.com/ adresinden takip edebilecektir.

Üyelik ve Rıza beyanı metnini okudum kabul ediyorum. 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR